Fiecare oraș există într-un mediu competitiv.

Într-o lume din ce în ce mai urbană și mai legată economic, oamenii, banii și ideile se mișcă rapid dintr-un un loc în altul. Pentru a rămâne competitive, orașele și regiunile au nevoie să-și găsească propriul drum pornind de la identitatea lor profundă si ambițiile locuitorilor.

Experiența de succes a unor orașe a arătat că o strategie solidă de dezvoltare are nevoie sa fie completată de un brand puternic care să sintetizeze emoțional și funcțional oferta orașului în mintea publicurilor țintă.

În acest context, un brand puternic nu mai este doar o opțiune.

Brandul unui oraș este mult mai mult decât un logo sau o serie de simboluri vizuale. El include reputația pentru turiști și investitori și sentimentul de apartenență pentru rezidenți. Este acel cumul de beneficii care diferențiază oferta orașului respectiv de cea a orașelor concurente.

Cum se construiește brandul unui oraș?

O abordare de succes a brandului combină coerența mesajului cu particularitățile locului şi implică colaborarea actorilor principali din comunitate.

Nu este un proces care se impune de către autoritatea locală sau o agenție specializată, ci se “naște”, se co-creează de comunitate și liderii locali (ONG-uri, aleşi locali, oameni de afaceri, lideri informali, cetățeni). Aceasta este esența procesului de PLACE BRANDING STRATEGIC.

Ce este place branding-ul strategic?

Procesul prin care se generează brandul de loc și se gestionează imaginea și reputația orașului în raport cu publicurile țintă: actualii și potențiali rezidenți (aici intră și studenții), turiști și investitori.

Cu cât orașele pot proiecta o personalitate mai distinctă și caracteristică, bazată pe o identitate autentică, coerentă, cu atât ele sunt mai competitve și pot capitaliza mai multe oportunități – în momentul în care lumea le află povestea.

Rezultatele procesului de place branding sunt:

 • O analiză la zi a comunității și a identității acesteia
 • Situația actuală a orașului cu principalele puncte forte și slabe
 • Identificarea oportunităților și a unei viziuni de dezvoltare
 • Realizarea unei arhitecturi de brand și a unei identități competitive
 • Identificarea proiectelor ce vor face ca viziunea și brandul să prindă viață
 • Coalizarea comunității în jurul viziunii și brandului, implicarea ei în diseminarea și realizarea acesteia
 • Comunicarea brandului și a viziunii sale către publicurile țintă
 • Monitorizarea impactului pe care procesul îl are la nivel de oraș

Ce înseamnă identitatea competitivă?

Identitatea competitivă a unui oraș este ADN-ul său: o colecție de atuu-uri unice, moștenite, istoria, personalitatea și cultura, care îl disting intern și extern și care are potențialul de a uni oamenii cu locul.

Pe lângă oportunitățile externe, dezvoltarea unei identități competitive oferă liderilor liantul prin care pot uni comunitatea cu instituțiile într-un spirit și o misiune comună de a acționa împreună pentru o serie de obiective interne.

Cine poate face place branding strategic

 • Primării locale
 • Consilii Județene
 • Asociațiile de Management de Destinație (AMD/ OMD-uri)
 • Asociații locale de promovare a turismului

“Cred că menirea liderilor din administrația locală este să scoată la lumină tot ce e mai bun din localitatea respectivă și să o conducă către o direcție de dezvoltare vizionară, în care să implice întreaga comunitate, astfel încât oamenii să fie bucuroși că trăiesc acolo și își dezvoltă potențialul. Place brandingul este știința care ajută liderii comunității să își dezvolte brandul orașului sau al comunității, având în centrul preocupărilor proprii locuitorii și creșterea nivelului lor de implicare.”

Felix Tataru, Presedinte