Servicii

Sprijinim administrațiile publice și instituțiile locale și naționale să cunoască și să înțeleagă punctele forte și punctele slabe ale orașelor și comunităților pe care le administrează, să își mobilizeze comunitățile, să își contureze direcția de viitor, să construiască brandul de oraș/regiune și să îl comunice pentru a-și realiza potențialul economic și social maxim.

Sprijinim comunitățile să identifice cine sunt și în ce direcție vor să se îndrepte.

Punem multă atenție, efort, pasiune și competențe diverse pentru a înțelege cât mai bine esența locurilor și a oamenilor care le locuiesc sau le vizitează. Stabilirea corectă a punctelor care unesc și care diferențiază este baza procesului de dezvoltare a unei identități competitive și a unui place branding cu adevărat de impact.

 • Studii în comunități (cantitative și calitative)
 • Analize de piață
 • Evaluarea destinațiilor
 • Dezvoltarea unor instrumente de evaluare/ Măsurare a stadiului dezvoltării urbane

Facilităm dezvoltarea identității competitive

Facilităm comunităților și administrațiilor locale procesul de dezvoltare a direcției strategice identitare de-a lungul anilor și gândim modalități de coagulare și de implicare a oamenilor pentru a o aduce la viață.

Contribuim la dezvoltarea proiectelor de susținere a viziunii identitare prin care administrațiile publice locale si jucătorii-cheie vor putea fi alături de comunitate.

Rezultatul acestui proces va fi promisiunea, viziunea și povestea locului pentru comunitate, studenți, vizitatori și investitori.

 • Strategii de dezvoltare a brandului și viziunii
 • Elemente de identitate vizuală – logo și slogan
 • Strategie de placemaking

Construim și coagulăm comunitatea în jurul viziunii

Procesul de place branding strategic urmărește implicarea tuturor comunităților relevante pentru realizarea viziunii pe termen lung, de la locuitori ai orașelor/regiunilor până la educatori, investitori etc.

Serviciile noastre în acest domeniu includ:

 • Strategii de comunicare a viziunii și brandului de oraș/regiune
 • Training-uri de comunicare pentru diverși jucători din oraș/ regiuni
 • Consultanță în comunicare pentru administrații /asociații locale
 • Servicii de prevenție și management de criză
 • Training de relaționare cu stakeholderii (stakeholders’ relations training)
 • Training de dezvoltare de comunități

Contribuim la atragerea turiștilor, a forței de muncă și a investițiilor prin marketing strategic

Campaniile de branding, storytelling și marketing pot atrage vizitatori și investiții pentru a realiza potențialul maxim al unui oraș, al unei regiuni sau al unei destinații.

 • Strategie și identitate de brand
 • Strategie de marketing
 • Strategie și servicii de comunicare

 

Monitorizăm și măsurăm impactul campaniilor

Sprijinim autoritățile publice să dezvolte competențe și capacități relevante pentru continuarea proceselor de place branding și promovare.

Training-uri de comunicare, vorbire în public, implicarea comunităţii.